Bel direct: 072-2029024

ONZE KLANTENSERVICE IS 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.00 - 23.00 UUR

Hoeveel camera’s heb je nodig?

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16

Retour en garantie

Retourrecht:

U heeft het recht om binnen
een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De
herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde,
die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen,
moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of email) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van
het modelformulier voor herroeping (Modelformulier_voor_herroeping (1)), maar bent hiertoe niet verplicht. Om
de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening
van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen
van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat
moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten
gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste
standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn
gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel
van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u
terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij
u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen
kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen
hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar
gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later
dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft
medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen
terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden
van de goederen komen voor onze rekening als u de goederen terugstuurt via PostNL. Als u de goederen op eigen initiatief of via een andere vervoerder retourneert, dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Wij zullen de kosten voor het retourbedrag handmatig aan u terugbetalen. Ons retouradres [Bestevaerstraat 7B 1812 PB Alkmaar] U
bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van
het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van de goederen vast te stellen.”

 

Garantie:

Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie.
Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle
redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze
garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. U krijgt bij Camerabeveiligingkopen.nl ten alle tijden 2 jaar garantie op uw aankoop, deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie.

.